POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH

IMPREZY MASOWE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

32 210 24 98

PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7

Zespół sportowo-rekreacyjny

KOŁA SPORTOWO-REKREACYJNE

Założenia organizacji zajęć:
- stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia, rozwijanie i podnoszenie swoich umiejętności ruchowych oraz kształtowanie swojego stosunku do aktywności fizycznej, regeneracja sił fizycznych i psychicznych po całodziennym pobycie w szkole, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań sportem i rekreacją,


Cele: Oddziaływanie wychowawcze poprzez:
- wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego i kształtowanie samodyscypliny,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów i koleżanek,
- kształtowanie potrzeby podporządkowania się określonym regułom,
- przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
- rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,
- rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie.
- kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

Uczestnicy - uczniowie szkół podstawowych, klas II i III gimnazjum i ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego,

KOŁO SPORTOWO - TURYSTYCZNE w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
w Pszczynie
- prowadzący Anna Kozińska. Termin w trakcie ustalania, miejsce - PZS 2 w Pszczynie.

- organizacja i udział w okazjonalnych rajdach górskich - pieszych i rowerowych, rajdach NORDIC WALKING,
- wyjazdy na narty i snowboard,
- organizacja turniejów szkolnych z różnych dyscyplin sportowych,
- poznanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i przyrodniczych ziemi pszczyńskiej,
- organizacja okazjonalnych zajęć fitness dla młodzieży szkół powiatu pszczyńskiego.


KOŁA SPORTOWE w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
- prowadzący: Marek Czerwiński Termin w trakcie ustalania, miejsce zajęć - aula PZS nr 2 w Pszczynie, ul. Bogedaina (dawny ekonomik). Uczestnicy zajęć - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczą się i doskonalą techniki samoobrony.

Wojciech Magulski - szkolna liga piłki nożnej ( runda jesienna i wiosenna). Miejsce zajęć - boisko szkolne przy PZS nr 1 w Pszczynie.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWO - TURYSTYCZNY "Diablak" - prowadzący Agnieszka Szczypka-Wojciech i Artur Wojciech. Zajęcia wyjazdowe.

KOŁO TURYSTYCZNE w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli - prowadzący Marta Mroczka. Uczestnikami są uczniowie klas starszych oraz klas II i III gimnazjum (PG nr 2 w Woli).

Cele działalności UKST "DIABLAK":
- propagowanie wśród młodzieży szeroko pojętej turystyki;
- umożliwienie uczestnikom poznania walorów przyrody;
- uświadamianie młodzieży znaczenia ochrony przyrody, środowiska;
- kształtowanie właściwych postaw ekologicznych;
- przekazywanie wiedzy związanej z turystyką, przyrodą, krajoznawstwem
Działalność UKST "Diablak" skierowana jest przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego. Zajęcia realizowane są w formie wyjazdowej.

KOŁO TURYSTYCZNE - prowadzący Gabriela Prusko. Zajęcia odbywają się w dni wolne od nauki szkolnej (sobota, niedziela) lub po lekcjach. Stali uczestnicy to uczniowie klas młodszych ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie i okazjonalni z ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie.

KOŁO STRZELECKIE- prowadzący Jan Żychowski. Termin zajęć w trakcie ustalania, miejsce -
strzelnica szkolna przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie (ul. Szymanowskiego 12) i strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie (ul. Katowicka 79).

Uczestnikami zajęć są uczniowie klas V-VII szkół podstawowych, gimnazjów klas II i III i szkół ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego.

Cele zajęć
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych uczniów,
- kształtowanie prawidłowej postawy ucznia jako sportowca zawodnika (zasada fair play);
- uczestnictwo w kulturze i tradycji (sportowej, narodowej, strzelectwa sportowego);
- rozwijanie umiejętności skutecznego posługiwania się bronią sportową (celność),
- przygotowanie fizyczne, techniczne, taktyczne, psychiczne i teoretyczne do zawodów międzyszkolnych, okręgowych i ogólnopolskich w strzelectwie sportowym;
- kształtowanie postrzegania strzelectwa sportowego jako sportu całego życia,

Copyright 2012-2018 © POPP Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: pless-intermedia