POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH

IMPREZY MASOWE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

32 210 24 98

PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7

Zespół językowy

KOŁA JĘZYKÓW OBCYCH (niemieckiego, angielskiego i francuskiego) - adresowane są do uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów europejskich, ich kultury, tradycji, sztuki, literatury, życia codziennego mieszkańców.
Na zajęciach uczniowie przygotowują się do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, opracowują międzyszkolne i międzynarodowe projekty edukacyjne, dzięki którym nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale będą także doskonalić swe umiejętności językowe.

Cele zajęć:
- wspomaganie rozwoju zainteresowań młodzieży,
- kształcenie umiejętności samodzielnego gromadzenia i wykorzystywania informacji poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii, a także podręczników, słowników i prasy zagranicznej,
- rozwój osobowości ucznia i kształtowanie efektywnego współdziałania w grupie,
- wyrobienie poszanowania odrębności cywilizacyjnej innych krajów oraz wychowanie w tolerancji dla innej kultury,
- promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży,
- promowanie tolerancji wśród młodzieży,
- uświadomienie roli języków we współczesnym świecie,
- rozumienie wagi wyznaczanych celów, określenie ich i dążenie do ich osiągnięcia
- pogłębianie wiedzy na temat kultury i cywilizacji krajów niemieckojęzycznych, anglojęzycznych i frankofońskich,
- pogłębienie u młodzieży pozytywnego wizerunku innych kultur

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO - prowadzący Beata Wituła. Termin zajęć w trakcie ustalania, miejsce zajęć - Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie i CWDiR w Pszczynie. Uczestnicy - uczniowie PZS2 i CWDiR. Termin - w trakcie ustalania.

KOŁO PRZYJACIÓŁ FRANKOFONII - prowadzący Alina Jaworska.
W roku szkolnym 2017/2018 będzie działać w następujących obszarach:
- zabawy z językiem francuskim w przedszkolach - zajęcia prowadzone przez nauczyciela i uczestników zajęć POPP, w celu zapoznania najmłodszych z językiem innym niż angielski poprzez piosenki, gry, wyliczanki itp.,
- przyjaciele frankofonii,
- francuski i włoski jako języki pokrewne - jak wykorzystać znajomość języka francuskiego do nauki innych języków romańskich.

Termin zajęć w trakcie ustalania, miejsce zajęć - Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie. Uczestnicy - młodzież uczącą się języka francuskiego w gimnazjum lub liceum

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO prowadzący - Leszek Kondzielnik:. Termin w trakcie ustalania, miejsce zajęć - Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie i CWDiR Przystań w Pszczynie. Uczestnicy - uczniowie PZS 2 oraz CWDiR Przystań.

KOŁA JĘZYKA POLSKIEGO - prowadzący - Magdalena Szczyrbowska:. Termin w trakcie ustalania, miejsce zajęć - Powiatowy Zespół Szkół nr 2 i I LO im. B.Chrobrego. Uczestnicy - uczniowie PZS 2 i I LO.

Ewa Wanot. Termin i miejsce jak wyżej.
Urszula Ryguła. Termin i miejsce jak wyżej.
Barbara Wawrzyczek. Termin i miejsce jak wyżej.

KOŁO FILOZOFICZNE " Wiedzieć więcej" - prowadzący Barbara Wawrzyczek. Termin w trakcie ustalania, miejsce zajęć - I LO im. B. Chrobrego w Pszczynie. Uczestnicy - uczniowie I LO im. B. Chrobrego.
Cel zajęć: popularyzowanie myśli i myślenia filozoficznego wśród młodzieży, poszukiwanie związków filozofii z różnymi przestrzeniami życia i sztuki.

Copyright 2012-2018 © POPP Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: pless-intermedia