POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH

IMPREZY MASOWE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

32 210 24 98

PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7

Zespół językowy

KOŁA JĘZYKÓW OBCYCH (niemieckiego, angielskiego i francuskiego) - adresowane są do uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów europejskich, ich kultury, tradycji, sztuki, literatury, życia codziennego mieszkańców. Na zajęciach uczniowie przygotowują się do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, opracowują międzyszkolne i międzynarodowe projekty edukacyjne, dzięki którym nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale będą także doskonalić swe umiejętności językowe.

Cele zajęć:
- wspomaganie rozwoju zainteresowań młodzieży,
- kształcenie umiejętności samodzielnego gromadzenia i wykorzystywania informacji poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii, a także podręczników, słowników i prasy zagranicznej,
- rozwój osobowości ucznia i kształtowanie efektywnego współdziałania w grupie,
- wyrobienie poszanowania odrębności cywilizacyjnej innych krajów oraz wychowanie w tolerancji dla innej kultury,
- promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży,
- promowanie tolerancji wśród młodzieży,
- uświadomienie roli języków we współczesnym świecie,
- rozumienie wagi wyznaczanych celów, określenie ich i dążenie do ich osiągnięcia
- pogłębianie wiedzy na temat kultury i cywilizacji krajów niemieckojęzycznych, anglojęzycznych i frankofońskich,
- pogłębienie u młodzieży pozytywnego wizerunku innych kultur

KOŁO PRZYJACIÓŁ FRANKOFONII - prowadzący Alina Jaworska.
Miejsce zajęć - Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie.
Uczestnicy - młodzież uczącą się języka francuskiego w klasach III gimnazjum i uczniowie liceum. W roku szkolnym 2018/2019 działa w następujących terminach:
> wtorek - 15.15 - 16.00
> środa - 7.15 - 8.00
> czwartek - 7.15 - 8.00
> piątek - 15.15 - 16.10

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO - prowadzący Leszek Kondzielnik.
Miejsce zajęć - CWDiR w Pszczynie
Termin: 1.00 - 17.30.

KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO - prowadzący:.
> Ewa Wanot w PZS 2 w Pszczynie, środa g. 8.00-9.35
> Magdalena Szczyrbowska w PZS 2 w Pszczynie, poniedziałek i wtorek g. 8.00-8.45.
> Urszula Ryguła w PZS 2 w Pszczynie, poniedziałek i środa 8.00-8.45 oraz CWDiR Przystań w środę 16.00-17.00.
> Barbara Wawrzyczek w I LO Chrobry, poniedziałek 8.45 - 9.35 i środa 7.15 - 8.00.

KOŁO REGIONALNE - prowadzący:Mirella Korczyk-Kaczmarek.
Miejsce: bibliotek i aula w PZS 1 w Pszczynie, czwartek 14.20-16.10.

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO - prowadzący: Beata Wituła.
Miejsce:

Copyright 2012-2019 © POPP Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: pless-intermedia