POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH

IMPREZY MASOWE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

32 210 24 98

PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7

Zespół językowy

KOŁA JĘZYKÓW OBCYCH (niemieckiego, angielskiego i francuskiego) - adresowane są do uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów europejskich, ich kultury, tradycji, sztuki, literatury, życia codziennego mieszkańców. Na zajęciach uczniowie przygotowują się do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, opracowują międzyszkolne i międzynarodowe projekty edukacyjne, dzięki którym nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale będą także doskonalić swe umiejętności językowe.

Cele zajęć:
- wspomaganie rozwoju zainteresowań młodzieży,
- kształcenie umiejętności samodzielnego gromadzenia i wykorzystywania informacji poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii, a także podręczników, słowników i prasy zagranicznej,
- rozwój osobowości ucznia i kształtowanie efektywnego współdziałania w grupie,
- wyrobienie poszanowania odrębności cywilizacyjnej innych krajów oraz wychowanie w tolerancji dla innej kultury,
- promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży,
- promowanie tolerancji wśród młodzieży,
- uświadomienie roli języków we współczesnym świecie,
- rozumienie wagi wyznaczanych celów, określenie ich i dążenie do ich osiągnięcia
- pogłębianie wiedzy na temat kultury i cywilizacji krajów niemieckojęzycznych, anglojęzycznych i frankofońskich,
- pogłębienie u młodzieży pozytywnego wizerunku innych kultur

GALERIA ZDJĘĆ

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright 2012-2019 © POPP Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: pless-intermedia