POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH

IMPREZY MASOWE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

32 210 24 98

PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7

Zespół artystyczny

KOŁA MŁODYCH PLASTYKÓW

Celem zajęć jest rozwijanie ogólnej wrażliwości na otaczający świat, percepcji i ekspresyjnego wyrażania za pomocą środków plastycznych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z ich zainteresowaniami i zapotrzebowaniem środowiska, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, uczenie podejmowania własnych decyzji twórczych oraz ich realizacji, poznanie świata malarstwa. Charakterystyczne dla tego zespołu są zajęcia ceramiczne - praca z gliną, ale również malowanie, filcowanie, tworzenie papieroplastyki i prac graficznych. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach plastycznych i wystawach na terenie powiatu, województwa śląskiego i kraju. Pogłębianie zainteresowania sztuką odbywa się również na płaszczyźnie bezpośredniego kontaktu z dziełem - okazją do takich spotkań stają się wycieczki do Galerii Sztuki, BWA, Muzeum jak również wyjazdowe warsztaty tematyczne. Młodzi Plastycy doskonalą swój warsztat pracy rysując z natury w zamku pszczyńskim.

KOŁO PLASTYCZNO - REGIONALNE w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach - prowadzący Maria Bartas
Termin do ustalenia, miejsce zajęć - w ZSP Studzienice. Uczestnicy - uczniowie klas młodszych

KOŁO MŁODEGO PLASTYKA w ZESPOLE SZKÓŁ nr 3 w Pszczynie -
prowadzący Magdalena Kunysz-Pudełko
Termin w trakcie ustalania. Miejsce zajęć - ZS3 w Pszczynie. Uczestnicy - uczniowie szkoły podstawowej

KOŁO MŁODEGO PLASTYKA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie - prowadzący Anna Haka-Otręba.
Termin do ustalenia, miejsce - w ZSP w Czarkowie. W zajęciach tego koła mogą brać udział uczniowie klas starszych.

KOŁO MŁODEGO PLASTYKA w Szkole Podstawowej w Jankowicach i Szkole Podstawowej w Ćwiklicach - prowadzący Marcelina Deka.. Zajęcia zawieszone.
Do wrzesień 2018 nauczyciel na urlopie.

KOŁO MŁODEGO PLASTYKA - prowadzący Gabriela Prusko.
Termin zajęć w trakcie ustalania. Miejsce zajęć: SP nr 18 w Pszczynie. Uczestnicy: uczniowie klas młodszych.

GRUPA TEATRALNA kÓrtyna - prowadzący Anna Masny.
Termin i miejsce: Środy od 15.00-19.00 w auli I LO w Pszczynie oraz okazjonalnie PCK.

TEATR MŁODEGO AKTORA - prowadzący Anna Masny.
Termin i miejsce: w trakcie ustalania.

Cel zajęć - praca nad szeroko pojętym warsztatem teatralnym (gest, słowo, ruch, rekwizyt) dla wszystkich którzy kochają scenę, mających predyspozycje aktorskie oraz tych, którzy chcą pokonać swoją nieśmiałość, którzy szukają swojej pasji w życiu.Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym.

KOŁO KREATYWNOŚCI - prowadzący Elżbieta Klimczak.
Termin w trakcie ustalania, miejsce zajęć - SP 18 w Pszczynie. Uczestnicy - uczniowie klas IV-VI.

Twórcze działanie i turystyka mają na celu zaspokojenie różnorodnych potrzeb dzieci. Program zajęć zakłada kontakt dziecka z dziełem teatralnym, muzycznym, plastycznym, literackim, integrację różnych form ekspresji twórczej, a przede wszystkim upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, rozbudzenie zainteresowania turystką.

KOŁO EKSPRESJI TWÓRCZEJ - prowadząca Aleksandra Pławecka-Brauntsch
Termin w trakcie ustalania, miejsce - w ZS nr 3 w Pszczynie.

Cel zajęć - poznanie świata za pomocą działania; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez ćwiczenia i dostarczanie przeżyć na różnych płaszczyznach. Uczestnikami zajęć są uczniowie ZS3 w Pszczynie.

KOŁO SPRAWNYCH RĄK - prowadzący Gabriela Prusko.
Termin w trakcie ustalania, miejsce zajęć - Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie. Uczestnicy - uczniowie klas młodszych.

Cel zajęć: organizacja czasu wolnego dzieci; rozwijanie i ujawnianie zainteresowań plastyczno-technicznych; rozwijanie wyobraźni i fantazji oraz własnej inwencji twórczej. Podczas zajęć dzieci rozwijają i kształtują sprawność manualną. Pozostawia się dzieciom dużą swobodę w dobieraniu środków artystycznych do realizacji własnych pomysłów. Dzieci poznają różne formy i techniki plastyczne np. malowanie, rysowanie, modelowanie, majsterkowanie, komponowanie, rzeźbienie, projektowanie. Uczestnicy zajęć biorą czynny udział w konkursach, wystawach, akcjach środowiskowych.

KOŁO TANECZNE w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach - prowadzący Gabriela Wrzoł.
Termin w trakcie ustalania, miejsce - SP Goczałkowice.

Cele zajęć - rozwijają zdolności i umiejętności taneczne, zainteresowanie tańcem, współpracę w grupie. Ćwiczenie poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Nabywanie umiejętności tanecznych w stylu tańca nowoczesnego.

Copyright 2012-2018 © POPP Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: pless-intermedia