POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH

IMPREZY MASOWE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

32 210 24 98

PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7

Zespół artystyczny

Celem zajęć jest rozwijanie ogólnej wrażliwości na otaczający świat, percepcji i ekspresyjnego wyrażania za pomocą środków przekazu, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z ich zainteresowaniami i zapotrzebowaniem środowiska, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, uczenie podejmowania własnych decyzji twórczych oraz ich realizacji, poznanie i doskonalenie malarstwa, tańca i śpiewu. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa śląskiego i kraju. Pogłębianie zainteresowania odbywa się również na płaszczyźnie bezpośredniego kontaktu ze sztuką a okazją do takich spotkań stają się wycieczki tematyczne i udział w warsztatach.

W przygotowaniu...

GALERIA ZDJĘĆ

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright 2012-2019 © POPP Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: pless-intermedia