POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH

IMPREZY MASOWE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

32 210 24 98

PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7

Historia

W latach 90 w gminie Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój i Pawłowice działały Ogniska Pracy Pozaszkolnej. W 2000 r. z uwagi na wygaszanie działalności OPP w Warszowicach i w Goczałkowicach pojawił się pomysł połączenia wspomnianych trzech OPP w jedną publiczną placówkę oświatowo - wychowawczą o nazwie Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. I tak na sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 22 maja 2000 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, zapadła decyzja o przekształceniu z dniem 1 października 2000 r. Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Pszczynie w publiczną placówkę oświatowo - wychowawczą o nazwie Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

Uzasadniając swą decyzję Rada Powiatu Pszczyńskiego stwierdziła:

1. Przekształcenie z dniem 1 października 2000 r. Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Pszczynie w Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie nastąpi przez włączenie do nowej placówki zadań wykonywanych dotychczas przez wszystkie trzy Ogniska.

2. Połączenie trzech Ognisk w jedno - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie pozwoli stworzyć silną placówkę realizującą 207 godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

3. Siedzibę POPP umieścić w szkole prowadzonej przez powiat, np. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie (aula do działalności kulturalnej, dogodne położenie). Dotychczas Ogniska miały swe siedziby w szkołach, dla których organem prowadzącym są gminy.

Powiatowe Ogniska Pracy Pozaszkolnej rozpoczęło swą działalność 1 października 2000 r. Kontynuowało pracę w POPP 12 nauczycieli, zaś 13 rozpoczęło pracę w ognisku po raz pierwszy. Rozpoczęła też pracę w pełnym wymiarze godzin po raz pierwszy księgowa (½ etatu) i sekretarz (½ etatu) POPP.

Początki pracy w POPP nie były łatwe. Przede wszystkim dlatego, że w budynku I LO brakowało pomieszczenia w którym mogłoby się mieścić biuro POPP. W roku szkolnym 2000/2001 sekretariat - księgowość - gabinet dyrektora POPP mieściły się w gabinecie pedagoga Liceum Ogólnokształcącego, a praca była możliwa tylko w godzinach, w których nie urzędował pedagog. Niezbędny sprzęt biurowy stanowiło biurko i szafa wypożyczone ze starostwa.

W lipcu 2001 roku otrzymaliśmy własne pomieszczenie w budynku LO im. Bolesława Chrobrego przeznaczone na sekretariat i biuro dyrektora. Pomieszczenie pomalowano dzięki pomocy dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczynie. Zakupiono odpowiedni sprzęt biurowy.

Od sierpnia 2001 roku można było prowadzić normalną pracę, określić stałe godziny urzędowania sekretariatu, a przede wszystkim w przyzwoitych warunkach przyjmować interesantów.

W wyniku konkursu dyrektorem placówki została Barbara Sopot-Zembok. W pierwszym roku działalności pracowało w POPP 25 nauczycieli, którzy realizowali 207 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych tygodniowo, prowadząc 61 kół zainteresowań.

Na przestrzeni piętnastu lat (2000 - 2015) przez POPP przeszło ok. 100 nauczycieli. Placówka poszerzyła swoją ofertę zajęć dla gmin: Suszec, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice i Pawłowice. Uczestnikami zajęć pozalekcyjnych stała się młodzież szkół średnich powiatu pszczyńskiego.

W roku szkolnym 2015/2016 w zatrudnionych w POPP jest 46 nauczycieli, którzy prowadza koła zainteresowań w pięciu głównych zespołach: artystycznym, naukowym, sportowo-rekreacyjnym, językowym i technicznym. Realizują tym samym 234 godziny dydaktyczno-wychowawcze. Swym działaniem obejmuje ponad 1000 uczestników zajęć, którymi są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego. POPP stale poszerza bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Prócz statutowej działalności, której głównym celem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży POPP organizuje szereg imprez kulturalnych, historycznych, regionalnych i sportowo-rekreacyjnych adresowanych do wszystkich uczniów szkół powiatu pszczyńskiego oraz środowiska lokalnego.
Do największych i najstarszych imprez wymyślonych i organizowanych przez nauczycieli POPP zaliczyć należy:
- 15 edycji Pszczyńskich Prezentacji Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Mały Brzym",
- 12 edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego "Z dziejów gospodarczych ziemi pszczyńskiej"
- 13 edycji Powiatowej Konferencji popularno-naukowej pn."Dziedzictwo Górnego Śląska"

Oprócz tego POPP współorganizowało z:
- Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Pszczynie - 15 edycji Turnieju Futsalu Reprezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego o Puchar Starosty Pszczyńskiego, 5 edycji imprezy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego pod nazwą "Plażowe Licealia" oraz 7 edycji Turnieju Futsalu dla dziewcząt z okazji Dnia Kobiet. Nasza placówka od 15 lat wspiera Zespół Szkół nr 3 w Pszczynie organizując imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych "Słoneczny Tydzień".

Pozostałe imprezy organizowane przez POPP o których warto wspomnieć to liczne powiatowe konkursy plastyczne, historyczne, językowe, matematyczne, filozoficzno-literackie oraz turnieje sportowe i rekreacyjne.

Ponadto POPP od 2001 r. organizuje imprezy w ramach Powiatowego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych pn."Słoneczny Tydzień".

W sierpniu 2012 roku doszło do zmiany na stanowisku dyrektora POPP. W drodze konkursu na dyrektora tej placówki Panią Barbarę Sopot-Zembok zastąpił Marcin Bienioszek. Placówkę firmowało nowe logo oraz nowa graficznie strona internetowa. Pojawiły się również nowe wydarzenia takie jak konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pn."Powiatowy Mam Talent", dla uczniów szkół podstawowych "Święto lasu" z Nadleśnictwem Kobiór czy współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. We wrześniu 2014 r. POPP nawiązało współpracę z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Pszczynie, które to udostępnia swoją strzelnicę na potrzeby realizacji zajęć Koła Strzeleckiego POPP. Od stycznia 2013 r. odbywa się co roczny Bal Karnawałowy dla uczestników zajęć POPP (grupy ze szkół podstawowych).

Uczestnicy zajęć POPP wraz z nauczycielami reprezentują placówkę na wielu powiatowych uroczystościach.

W listopadzie 2015 r. w auli I LO im. B.Chrobrego odbył się koncert z okazju Jubileuszu 15-lecia POPP, w którym udział wzięły władze powiatu i gminy, dyrektorzy szkół współpracujących z naszą placówką oraz partnerzy, z którymi współpracuje POPP. Obecni byli również nauczyciele obecnie zatrudnieni w POPP i emeryci.


fot. popp

Copyright 2012-2019 © POPP Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: pless-intermedia