POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH

IMPREZY MASOWE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

32 210 24 98

PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7

"Polskie drogi do wolności" - wystawa edukacyjna

2019-06-18, 11:27

Z okazji 30 rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych (wybory kontraktowe) uczestnicy zajęć POPP "Historia dla dociekliwych" wraz ze swoim opiekunem Stanisławem Janoszem przygotowali wystawę edukacyjną pt. "Polskie drogi do wolności"

Rok 1989 obfitował w przełomowe wydarzenia, a jednym z nich były wybory do parlamentu z 4 czerwca. Tego właśnie dnia, podczas pierwszej tury wyborów, miliony Polaków zadały przy pomocy kartki wyborczej śmiertelny cios komunistycznej dyktaturze. Wybory czerwcowe miały kluczowe znaczenie dla upadku reżimu komunistycznego i niosły za sobą wiele zmian. Choć Komitet Obywatelski Solidarność nie zdobył większości parlamentarnej ( ponieważ nie mógł) był niekwestionowanym zwycięzcą tych wyborów. Zaskoczeniem była skala zwycięstwa. Wybory obnażyły fakt nieposiadania przez PZPR i jej sojuszników legitymacji do sprawowania władzy. Stały się punktem wyjścia do szeregu reform określanych ogólnie jako transformacja ustrojowa. W wyniku zmiany układu sił 24 sierpnia 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym szefem rządu w bloku wschodnim.Po 45 latach komuniści utracili pełnię władzy w Polsce. Pokonanie przez Solidarność w czerwcowych wyborach głównego przeciwnika jakim była PZPR, spowodowało głęboki kryzys i w konsekwencji rozwiązanie partii. Wybory czerwcowe stały się także początkiem Jesieni Ludów w Europie Wschodniej. Zachęceni rozwojem sytuacji w Polsce mieszkańcy innych krajów bloku wschodniego, zaczęli pozbywać się komunistycznych władz i uwalniać od radzieckiej zależności.
Z okazji 30 rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych (wybory kontraktowe) uczestnicy zajęć POPP "Historia dla dociekliwych" wraz ze swoim opiekunem Stanisławem Janoszem przygotowali wystawę edukacyjną pt. "Polskie drogi do wolności"
Młodzież dokonała wyboru materiałów na ekspozycję na korytarzu szkolnym w Liceum im. Bolesława Chrobrego, korzystając z plansz wystawowych przygotowanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwa Państwowe, Kancelarię Prezydenta RP, Kancelarię Senatu i Stołeczną Estradę (dostępnych w internecie w formacie pdf) w oparciu o scenariusz opracowany przez dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim dr hab. Dariusza Rymara. Wybór materiałów na ekspozycję poprzedziła dyskusja z młodzieżą nt. najnowszej historii Polski. Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z takimi wydarzeniami jak: wprowadzenie stanu wojennego, wizyta Jana Pawła II w roku 1987, strajki w roku 1988, w tym strajk w Stoczni Gdańskiej, po którym władze zgodziły się podjąć rozmowy z opozycją, a także powstanie Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Przebieg kampanii wyborczej pokazany został zarówno od strony opozycyjno-solidarnościowej jak i koalicyjno-rządowej. Obok znanego plakatu Tomasza Sarneckiego z sylwetką Gary Coopera odgrywającego w filmie pt. "W samo południe" postać zdeterminowanego stróża prawa, na wystawie pokazano plakaty i ulotki z programami kandydatów do parlamentu oraz zachęcające do udziału w wyborach. Pokazano także materiały dotyczące przebiegu głosowania i jego wyników. Do szczególnie interesujących materiałów wyeksponowanych na wystawie należą źródła pozyskane z Archiwum Państwowego w Katowicach oddział w Pszczynie, które przedstawiają przebieg kampani wyborczej z 1989 roku w Pszczynie i województwie śląskim( wtedy katowickie).
Cennym uzupełnieniem wystawy był wykład pt "Wybory parlamentarne w Polsce w czerwcu 1989 roku ich przebieg i konsekwencje" zorganizowany przez opiekuna koła, a wygłoszony w auli liceum dla młodzieży pszczyńskich szkół ponadgimnazjlanych przez dr hab. prof. UŚ Kaziemierza Miroszewskiego.

wystawa 1
wystawa 2

Stanisław Janosz

powrót

Copyright 2012-2019 © POPP Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: pless-intermedia