POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH

IMPREZY MASOWE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

32 210 24 98

PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7

Podsumowanie działalności kół zainteresowań z SP1, SP4, SP5 i SP18

2018-07-01, 22:17

Koniec roku szkolnego jest okazją do podsumowania pracy uczestników zajęć kół plastycznych, sprawnych rąk i koła turystycznego działających w SP1, SP4, SP5 i SP 18 w Pszczynie.

W zajęciach plastycznych wzięło udział 79 dzieci, które poprzez kontakt ze sztuką- zarówno w pozycji odbiorcy, jak i twórcy- rozwijały ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolności do działania i osiągania celu. Uczyły się też ładu, porządku i estetyki, rozbudzając zaciekawienie i wrażliwość. Zajęcia pomagały również dzieciom w odkrywaniu swojego "ja"- wyrażania siebie do ekspresji artystycznej. Dzieci w trakcie zajęć tworzyły różnego rodzaju prace plastyczne i poznały różne techniki, rodzaje materiałów i sposób ich łączenia. Brały udział w konkursach plastycznych (Moja Przygoda w Muzeum 2018 r.), Kwiaty Polskie, Ozdoba Wielkanocna, Kartka dla Żubra. Uczestniczył również w zajęciach plenerowych( park pszczyński, skansen). Gościły także z wizytą w Muzeum Cieszyńskim, Muzeum Drukarstwa, Muzeum Pszczyńskim, Stajniach Książęcych.
Koło turystyczne liczyło 18 stałych członków. Na wycieczki, wyjścia, spotkania, zapraszani byli, także inni chętni uczniowie. Uczestnicy chętnie pomagali w organizowaniu wycieczek, konkursach, zabawach, imprezach turystycznych w "mini konkursach", "grach, zabawach stolikowych i terenowych(szkoła, boisko szkolne ). Zorganizowano kilka wycieczek pieszych po okolicy Pszczyny : spacery po parku pszczyńskim, wyjście do Radochy, Skansenu. Poza wyjściami pieszymi zorganizowano wycieczki wyjazdowe do Sosnowca na giełdę minerałów i skamieniałości, wycieczkę do Multikina w Czechowicach- Dziedzicach oraz wycieczkę integracyjną kół turystycznych SP1,SP18, SP3, SP4 z POPP, (Cieszyn, Wisła Uzdrowisko, Ustroń Polana) i w ramach współpracy ze szkołą SP4 wycieczkę do Krakowa, Wieliczki i Jankowic.

Zdjęcia z SP 1 w Pszczynie.


fot. Gabriela Prusko


Zdjęcia z SP 4 w Pszczynie.


fot. Gabriela Prusko


Zdjęcia z SP 5 w Pszczynie.

Zdjęcia z SP 18 w Pszczynie.Gabriela Prusko

powrót

GALERIA ZDJĘĆ

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright 2012-2019 © POPP Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: pless-intermedia